Register Normering Arbeid

Home » Register Normering Arbeid

Per heden is Argo opgenomen in het Register Normering Arbeid. Argo voldoet aan de normen zoals vastgesteld in NEN EN ISO 14001.

Dit betekent dat we een verklaring van registratie hebben ontvangen en zijn opgenomen in het Register Normering Arbeid.

Ook heeft Argo het OSB-Keurmerk verkregen. Dit keurmerk staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid in de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Bedrijven worden jaarlijks door een onafhankelijke instelling getoetst of zij voldoen aan de keurmerkeisen.